top of page

Våre konsulenter og rådgivere

Delfi har gjennom en årrekke levert konsulenttjenester med stor kundeverdi gjennom samarbeid og forståelse for kundens forretning og utfordringer. ​​​

Vi ser et økende behov for spisset fagkompetanse i nye og pågående prosjekter og tilbyr erfarne og selvstendige fagspesialister spesielt innen prosjektledelse, utvikling, rådgiving og implementasjon av Office 365 løsninger.

Jobbe hos Delfi?

Vi rekrutterer medarbeidere med høy akademisk utdannelse, sterk fokus rundt kompetanse og ferdighetsnivå, samt betydelig erfaring fra operativt arbeid. 

God forretningsforståelse og gode kommunikasjonsevner er personlige egenskaper vi ser etter. Interesse og ønske om videreutvikling innen smart-teknologi og digitalisering er en forutsetning.

People Walking

MAPTRENDS - Neste generasjons Mobility Analytics

Unik teknologi og komplette data muliggjør nå visualisering av reisevaner og bevegelsesmønstre i elektroniske kart, filtre og rapporter. Store datamengder blir lett forståelige i Maptrends og vil gi sluttbrukeren unik innsikt i hvordan forflytninger av menneskemengder skjer. Ved å velge et område i kartet kan detaljer hentes ut, og det vi på sikt være mulig å skille mellom gående, syklende, bilende og kollektivreisende. Gjennom historiske trender vil det være svært nyttig å kunne se før- og etter scenarier for befolkningens og andre besøkendes bevegelser. Delfi og partnere har sammen med strategisk viktige kunder startet utviklingen av fremtidens verktøy for beslutningsstøtte basert på fakta.

Les mer på www.maptrends.no

Man Hands On Keyboard
bottom of page