Hvordan engasjere hele organisasjonen for felles mål?

Verdikart – et bilde sier mer enn tusen ord

Mange har sikkert opplevd at prosesser og systemer blir «tredd nedover hodene» på de ansatte fordi ledelsen mente det var en god idé.

Vi benytter workshops og visuell metodikk som verktøy for å gjennomføre en sosial forandringsprosess og inkluderer representanter fra alle funksjoner og fagområder i bedriften. Dette gjør vi for å sikre at den endelige løsningen bedriften investerer i skal tilhøre alle.

For å sikre at alle som skal bruke løsningene bedriften investerer i fungerer godt og ivaretar alle funksjoner på en god og effektiv måte benytter vi workshops og visuell metodikk til å gjennomføre en sosial forandringsprosess hvor representanter for alle funksjoner i bedriften deltar og representerer sitt fagområde. Sammen med fag og systemeksperter fra Delfi utvikles et målbilde som viser bedriftens aktiviteter i et logisk oppsett. Vi kaller dette et Verdikart


Strategiworkshops og visuelle modeller gir

 • Et helhetlig og felles målbilde for hele bedriften

 • Enkelt å kommunisere og forankre målbilde

 • Se sammenhenger mellom overordnede mål og underliggende avdelingers målbilde og leveranser

 • Se tydelige sammenhenger mellom målbilde, utfordringer og løsninger

 • Se sammenhenger mellom løsninger og aktiviteter som leder frem til dem

 • Sikre et tydelig og realistisk bilde av verdi, prioritering og gjennomføringsrisiko

Strategi-workshops og visuelle lages

 • Som en top-down og bottom-up prosess hvor alle i bedriften er representert

 • Gjennom workshops og aktiviteter med gode drøftinger

 • Sammen med eksperter innen fag og teknologi

 • Ved bruk av anerkjent metodikk og moderne metoder

 • Med fleksibilitet for kunden som har travle dager

 • Ved hjelp av entusiasme, teambygging og ønske om virkelig å gjøre de rette endringene

©2021 by Delfi Data AS.