Komplette og helhetlige løsninger for industri, bygg og anlegg

Digitalisering innen prosessindustri ligger våre hjerter nær. Delfi Digital erfarer at disse bransjene og spesielt de mindre bedriftene har blitt utelatt fra de mulighetene digital omstilling gir.

De nye og kosteffektive løsnignene vi kan tilby vil gi et konkurransefortrinn og vil være nødvendig for å møte økende konkurranse i inn og utland.

Trenger du en guide i digitaljungelen? Ta kontakt med fagfolk!

Les mer her

Våre konsulenter og rådgivere

Delfi har gjennom en årrekke levert konsulenttjenester med stor kundeverdi gjennom samarbeid og forståelse for kundens forretning og utfordringer. ​​​

Vi ser et økende behov for spisset fagkompetanse i nye og pågående prosjekter og tilbyr erfarne og selvstendige fagspesialister spesielt innen prosjektledelse, utvikling, rådgiving og implementasjon av Office 365 løsninger.

Jobbe hos Delfi?

Vi rekrutterer medarbeidere med høy akademisk utdannelse, sterk fokus rundt kompetanse og ferdighetsnivå, samt betydelig erfaring fra operativt arbeid. 

God forretningsforståelse og gode kommunikasjonsevner er personlige egenskaper vi ser etter. Interesse og ønske om videreutvikling innen smart-teknologi og digitalisering er en forutsetning.

Hvorfor velger kunden Delfi?

Man Hands On Keyboard

DELFI NEXT - vår innovasjonsmotor

Med innovasjon som bærebjelke leverer Delfi løsninger og ressurser som forbedrer viktige kundeutfordringer og gir konkurransefortrinn.

Digital forretning vil si at vi som leverandør alltid reagerer på forretningshendelser som eksempelvis kan være alt som lar seg registrere digitalt, og som representerer en tilstandsendring. Hendelsessystemer bruker IoT, skyprosessering, blockchain, AI og minnebasert dataadministrasjon for å analysere i større detalj og nærmere  sanntid.

 

Vi leverer digitaliseringsrådgivning og prosjekter, strategisk rådgivning, rundt informasjonssikkerhet og svarer opp kundens digitale utfordringer med de rette prosessene og løsningene for å skape økt konkurransekraft for våre kunder

Customer Service Rep

MAPTRENDS - Neste generasjons Mobility Analytics

Unik teknologi og komplette data muliggjør nå visualisering av reisevaner og bevegelsesmønstre i elektroniske kart, filtre og rapporter. Store datamengder blir lett forståelige i Maptrends og vil gi sluttbrukeren unik innsikt i hvordan forflytninger av menneskemengder skjer. Ved å velge et område i kartet kan detaljer hentes ut, og det vi på sikt være mulig å skille mellom gående, syklende, bilende og kollektivreisende. Gjennom historiske trender vil det være svært nyttig å kunne se før- og etter scenarier for befolkningens og andre besøkendes bevegelser. Delfi og partnere har sammen med strategisk viktige kunder startet utviklingen av fremtidens verktøy for beslutningsstøtte basert på fakta.

Les mer på www.maptrends.no

People Walking