Nye Stillinger

Delfi er et moderne teknologi og konsulentselskap med vekt på innovasjon og industriell produktutvikling. Selskapet har gjennom 30 år bidratt til gode og samfunnsnyttige løsninger knyttet til utvikling og prosessforbedringer. Vi står nå overfor flere nye spennende oppgaver knyttet til digitalisering og modernisering av norsk industri. Vi er først og fremst lagspillere men ønsker også å være en betydelig medspiller i det store digitale skifte vi ser tar form i dagens Norge.

For tiden ingen ledige stillinger - ta kontakt om du ønsker å levere inn en generell søknad