DELFI

DELFI ER

Delfi er et IT-teknologiselskap som leverer produkter og tjenester til næringsliv og offentlig virksomhet. Delfi bistår sine kunder og våre løsninger tilfører økt konkurransekraft gjennom automatisering, digitalisering og effektiv utnyttelse av store datamengder. Delfi har kompetanse og produkter som tilpasses for å kunne løse kundenes utfordringer, øke kundens omsetning eller effektivisere kundens forretning.

Man Hands On Keyboard

DELFI SMART

Expert Guidance

Delfi Smart oppfyller hver dag vår visjon «Building a Smarter World». Sammen med kunder og partnere utvikles nye produkter og tjenester tilpasset et krevende marked. Vi fokuserer vår satsning på produkt og tjenesteleveranser mot smarte byer og samfunn, inkludert rådgiving og innovasjonsideer for bedrifter som har produkter / tjenester som ønskes dreid mot disse. Vår innovasjonsprosess er kunde og markedsfokusert. Innovativ metodikk og digitale forretningsmodeller skaper spennende konstellasjoner i skjæringspunktet mellom kundebehov og forretningens leveranser. Delfi Smart skaper muligheter og konkurransefortrinn. Bli med på innovasjonsreisen!

DELFI INNOVATION

VI STYRKER BEDRIFTERS KONKURRANSEKRAFT

Vår transformasjon og innovasjonsreise har vi kalt Delfi Next. Det er et betydelig innovasjonsprogram for etablerte bedrifter hvor hurtig utvikling, testing og lansering av nye forretningsområder settes sammen. Gjennom vårt engasjement og samarbeid med X2 Innovation Center var Delfi tidlig pilot-kunde og har gjennomført innovasjonsprogram for digital helse og smart city. Begge er nå nye vekstområder for selskapet. La oss hjelpe deg med din transformasjonsreise til å bli mer innovativ og skape smarte løsninger. Gjennom våre analyser, workshops, teknologier og nettverk er vi bedre rustet til å støtte din transformasjonsprosess og setter deg i stand til å levere spennende fremtidige forretningsmuligheter.

Last ned brosjyre

Customer Service Rep

©2021 by Delfi Data AS.