Møtereferat

Møtereferat og oppgaver

SBS 365 lar deg lagre møtereferat e-mailer og annen kommunikasjon tilknyttet prosjekt i systemet.

 

Opprett møtereferat direkte i systemet, lagre og del automatisk

Ved bruk av møteappen, kan man skrive referat og tildele oppgaver underveis i møtet. Referatet knyttes til riktig prosjekt, oppgavene legges på riktig dashboard, og man unngår masseutsending av mail.

Fordelene med SBS 365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser

  • Sparer tid og penger

  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse

  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

©2021 by Delfi Data AS.