Referanser

En trenger ikke ta alt leverandøren sier for god fisk..

 

Det viktigste er hva våre kunder sier!

Glade seniorer heve hendene
Malermester Vik logo.png

Kundereferanse

 

Om Malermester Peder E. Vik

 

Malermester Peder E. Vik ble etablert i 2003, og er engasjert med alt innen malerfaget. Hovedmarkedet er innen renovering av bygninger og forretningsbygg, eneboliger og ikke minst nye boliger hvor leveransene er innen maling og gulvlegging. I tillegg har firmaet betydelig kompetanse og lang erfaring innen restaurering av eldre bygg, både innvendig og utvendig.
 

Malermester Peder E. Vik har alltid hatt fokus på lærlingefaget og for bedriften har lærlinger vært sentrale i oppbyggingen av firmaet. Frem til i dag har så mange som 14 lærlinger tatt fagbrev og 3 ansatte har tatt mesterbrev gjennom sin ansettelse hos Malermester Vik.

Firmaet er lokalisert med sine 20 ansatte i Sandnes.

 

Vik sitter i styret i Rogaland Maler og Byggtapetsermester laug, hvor han har vært Laugsformann i 3 år. Vik har vært leder i Skjønsnemda i Rogaland fra 2013-2019, er fremdeles med som medlem og har vært med i prøvenemda i Rogaland i perioden 2011-2019 (oppnevnt av Rogaland Fylkeskommune) som en av 4 som bedømmer fagprøver. Vik er med i et Testforum i Jotun regi, der det testes nye produkter.

 

Digital modenhet hos Malermester Vik

 

I oktober 2020 var Malermester Peder E. Vik allerede godt i gang med å digitalisere driften, men på grunn av flere digitale løsninger som ikke kommuniserte med hverandre ble arbeidsoppgavene ofte duplisert p.g.a. usikkerhet rundt hva som er «masterdata».
Data ble duplisert i systemene og i tillegg skrevet ut for å legges i permer. Samtidig skulle Vik også skifte økonomisystem, noe som de fleste utsetter lengst mulig i frykt for den omfattende oppgaven dette kan være.

Håndverkerne brukte forskjellige mobil apper for timeføring og prosjektinformasjon. Dataene fra disse ble manuelt overført til regnskapsfører for lønn og fakturering.

 

Valg av SBS365 med Delfi Data AS som leverandør

 

Delfi Data AS ble kontaktet som leverandør av Xledger, og etter en gjennomgang av utfordringene ble det foreslått å presenter SBS365 som ville eliminere alle de separate applikasjonene for å samle data og kommunisere med håndverkere samt automatisere overføring av data til regnskapssystem.

Våre konsulenter har den nødvendige faglige kompetanse og erfaring med regnskap til å se kundens utfordringer og således kunne vi foreslå en helhetlig løsning med SBS365 for Vik.

 

Systemene som ikke kommuniserte med hverandre, ble byttet ut til fordel for SBS365 som gir en total digitalisering av hele driften. Valget på regnskapssystem falt på TripleTex hvor Delfi Data har utviklet et API for automatisk overføring av regnskapsdata for fakturering og lønn.

 

I slutten av november 2020 startet Delfi Data implementeringen av SBS365, og allerede fra januar 2021 ble timefangst og prosjektstyring kjørt i sin helhet i SBS365. Prosessen er fortsatt pågående for forbedring av driften, men Vik mener at SBS365 implementasjonen i tillegg til å spare miljøet med langt mindre papirforbruk, vil gi en besparelse på opp imot en hel stilling.

 

SBS365 vil kunne gi like store besparelser for alle SMB bedrifter som driver med utførende arbeid og håndverkere.

microsoft-powerapps.png
SharePoint-logo.png
Microsoft-Power-BI-logo1.png

Spør oss om: 

o365.png
xledgerDocument.png
tripletex1.png