Kontrolltårnet

Som flygelederen må ha kontroll vil også dagens bedriftsledere trenge å reagere kjapt for å korrigere kurs eller produksjon

LederDashboard samler alle viktige data og leverer et visuelt sanntidsbilde av din bedrift

Hovedfunksjoner

  • Totaloversikt over bedriftens viktigste prosesser

  • Farger som indikerer utfordringer - Varsler for viktige avvik

  • Drill-Down for å se status og hvor utfordringen ligger

  • Bedriftsoversikt over, aktivitet, avtaler og varighet samt evaluering

  • Prosjektoversikt med milepæler og aktiviteter

  • Timer som er ført, godkjenning og prosjekttimer, fravær med filtre

  • Utstyr og utlån med QR, bilder og varslinger

  • Oversikt, kvalitet, avvik, håndtering av avvik

  • Styrende dokumenter og kvalitet

  • HR modul, ansatte, kompetanse, stillingsprofiler og medarbeideroppfølging

Delfi har kompetanse til å spesialsy rapportbehov som ikke leveres rett ut av "boksen"

Lederapplikasjonen samler bedriftens aktiviteter, analyserer og gir innsikt

Leder

Dashboard

BattleBoard

Prosjekter

Timeoversikter og godkjenning

Avvik og tiltak som meldes inn

Utstyr og utlån

Spør oss om: 

©2021 by Delfi Data AS.