Status og kontroll på alle leveransene i prosjektene som kjører i din bedrift

Hvem skal gjøre hva og når

Kontroll på alt?

Hovedfunksjoner

  • Oversikt over alle prosjekter med statuslamper og varsler

  • Oversikt over valgt prosjekt med styringsdata for progresjon og økonomi

  • Drill-down inn i prosjekt for oppsett og endring underveis

  • Dokumentmappe per prosjekt med overføring fra MS Outlook

  • En genial prosjekt-sti hvor prosessen og milepæler vises grafisk

  • Oppgaver og sjekklister slik at prosjektets faser og leveranser følges opp med varsling og automatikk (på den ansvarliges Dashboard)

  • Prosjektøkonomi - Vareplukk - Kalkyler - Tilbud/Ordre/VO - Innkjøp og Fakturagrunnlag. Alt på rett kunde og rett prosjekt

  • Direkte timeføring i rett prosjekt

Prosjekter tvinger bedriften til kontinuerlig å revurdere om en jobber effektivt og LEAN - for så direkte sette opp den nye prosessen for å teste..repeat!

Spør oss om: 

Ta kontakt her eller Chat med oss

©2021 by Delfi Data AS.