SBS365

Shared Business System

 

Med SBS365 kan du enkelt holde oversikt over prosessene i virksomheten, se hvilke ressurser som er tilgjengelig til enhver tid, se hvor det trengs å sette inn ekstra ressurser og hvor en kan spare inn. SBS365  gjør det enklere for forskjellige avdelinger innenfor virksomheten å samarbeide og koordinere seg imellom. 

Med kosteffektive applikasjoner tilpasset din bedrift samles bedriftens kjerneprosesser i ett system. Oversiktlige dasboards gir viktig beslutningsstøtte.

Et moderne, kraftig og skybasert forretningsprosess-system

 • SBS 365 – Shared Business System er et forretningssystem utviklet av SBS AS 

 • SBS er et moderne, kraftig og skybasert system, som gir deg full kontroll over din bedrifts prosjekter

 • SBS er ett fullstendig system som gir deg oversikt over alle prosesser i virksomheten, fra tilbud til ferdigstillelse av prosjekt, og innsikt i virksomhetens avtaler og kontrakter, verdier og eiendeler, lagerbeholdning, økonomi og CRM.

 • SBS lar deg følge utviklingen av dine arbeidsprosjekt, og hvilke ressurser som blir brukt til hva.

 • SBS lar deg fordele ressurser og arbeidsoppgaver, se hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvordan progresjonen er innenfor hver oppgavene.

 • SBS lar hvert enkelt medlem i prosjektgruppen loggføre sin progresjon i prosjektet, antall timer brukt på hva og antatt ferdigstillelse av oppgaver.

 • SBS har en egen CRM modul som enkelt gir deg oversikt over dine kunder, og kommunikasjon mellom din virksomhet og dine kunder. Finn kontaktpersoner, se hvilke tilbud som er gitt, produkter som er bestilt og hvilke som er levert. 

 • SBS har en egen modul for bestilling av elektriske komponenter, som enkelt lar deg sammenligne pris mellom forskjellige leverandører, basert på artikkelnummer.

 • SBS sin prissammenligningsmodul er spesielt egnet for industri innen automatisering og andre virksomheter som benytter seg av elektriske komponenter i sin produksjon.

 •  
lederadapp1.PNG

Fordelene med SBS 365 er:

 • Reduserer manuelle prosesser

 • Sparer tid og penger

 • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

 • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

 • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

 • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse

 • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på