Moden for digitalisering?

Oppdatert: 22. mai 2019

Digital kompetanse i ledelse og styre er en forutsetning for at virksomheten skal kunne tilnærme seg og jobbe på en strategisk god måte med mulighetene rundt digitalisering. Det samme gjelder for datasikkerhet og sikkerhetsanalyser.Det er viktig at en tør å utfordre eksisterende verdikjeder. Det kreves at kompetanse og fokus endres før forventet gevinst kan tas ut. Eksempelvis vil kostnader knyttet til teknologi gå opp, og kostnader knyttet til bemanning ned.


Digitalisering bidrar til økt effektivitet og kontroll. Trivielle oppgaver automatiseres og åpner et nytt mulighetsrom for de som tidligere forvaltet disse. Resurser frigjøres til å arbeide med innovasjon og utvikling av nye forretningsområder og tjenester for bedriften. Videre opplever mange bedrifter i dag et smalere marginbilde som resulterer i tilsvarende høye krav til en kostnadseffektiv og smidig produksjon.


I forhold til nasjoner og markeder det er naturlig å sammenligne seg med, er ikke Norge i fremste rekke når det kommer til å fokusere og bruke tid på digitaliseringspotensialet. Det tror vi vil og må endre seg betydelig i tiden som kommer. Skal bedriftene opprettholde og videreutvikle sitt konkurransefortrinn bør dette få topp prioritet og fokus .


Digital transformasjon krever ekspertise innen en rekke ulike områder som tjenestedesign, interaksjonsdesign, arkitektur, utvikling, test og prosjektgjennomføring. Dette er områder Delfi jobber med hele tiden, hver dag, året rundt. Vi har gode løsninger for Management Consulting. Er din bedrift digitalt moden?


Ta kontakt for å høre mer om du trenger en god guide i digitaliseringsjungelen.

49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

©2021 by Delfi Data AS.