Hvordan komme styrket ut av koronakrisen og være bedre rustet når samfunnet våkner?

Det er ille nå. De fleste bransjer påvirkes av koronakrisen i større eller mindre grad. Noen får beskjed om å stanse helt mens andre blir tvunget til en gradvis nedtrapping av produksjon og ansatte.

Det er lett å grave seg ned, skalke lukene og håpe at det skal gå over slik at en kan fortsette så godt det lar seg gjøre når krisen er over.

Men hvem blir vinnere når forretning og produksjon skal gires opp igjen? Hvordan kan bedrifter på sparebluss utnytte situasjonen best mulig?


I dette blogginnlegget har vi samlet noen gode råd.De fleste SMB bedrifter har det tøft nå og spesielt i vår region som er oljedrevet. Vi kjenner igjen mønsteret fra oljekrisa i 2014. Utfordringen nå er større og mye mer uoversiktlig. Samarbeid, nytenking og endringsvillighet blir viktigere enn noen gang.


På dykkerkurs for mange år siden lærte vi krisehåndtering på følgende måte :

STOPP - PUST - TENK -> HANDLE!

Det kan være gode råd i enhver sammenheng.


Likviditet er ordet alle snakker om. Evnen til å håndtere økonomiske forpliktelser. Det blir svært viktig å ta grep for å kontrollere kostnadssiden i bedriften. Lønn er som regel den største budsjettposten, det er den man raskt kan gjøre noe med. Beklageligvis går dette som regel ut over ansatte som kan bli permittert eller oppsagt. Faste kostnader lærer vi nå gjør oss ekstra sårbare i situasjonen som vi er oppe i. Husleie, forsikringer, pensjonsordninger og andre avtaler som låser oss er det smart å forhandle ned eller utsette om mulig.


Javel, så har vi kommet oss av sjokket, tatt akutte og nødvendige disponeringer, har forholdsvis god kontroll på selskapet - men følger nøye med i utviklingen i verden og samfunnet forøvring.


Men hva nå?

Vi har sett regjering og storting iverksette raske tiltak for å hjelpe bedrifter og private næringsdrivende de siste ukene. På et eller annet tidspunkt lettes restriksjoner og verden skal fortsette - kanskje ikke helt som før, men vi må tilbake til en "normal". Da må vi også regne med at krisepakkene strammes inn. Markedskreftene som jobber vil kreve interaksjon og vi får forhåpentligvis tilbake arbeidsstokken. Erfaring viser at de som har disponert riktig og tatt de rette grepene kommer raskere tilbake og står styrket i konkurransesituasjonen.


Så er det de ansatte. Uten ansatte, ingen fremdrift. Kanskje nettopp nå er tiden for kompetanseheving, nettkurs og webinarer. Som arbeidsgiver er det viktig å se de ansatte og kommunisere til organisasjonen. Der informasjonen stopper starter spekulasjonen.


Hva er de rette grepene?

En krise er definert som en trussel som truer virksomhetens viktige funksjoner, omdømme, verdier, mennesker og materiell.


De som holder på med kriseberedskaps-opplæring har disse rådene

1. Definér kritiske hendelser som en krise. Det skjerper organisasjonen.

2. Pek ut et kjerneteam som tar ansvaret for håndteringen. 

3. Øv på kriser: Hvem gjør hva? Hvem må vi samhandle godt med?

4. Sørg for at de som står i krisen får nok mat, hvile og søvn. Send hjem slitne sjefer. 

5. Se også på krisen som en mulighet – hva kan snus til noe positivt?


Om vi ser på det siste punktet, mener vi også en krise kan og bør skape nye muligheter.

- Bedriftene vil bli veldig fokusert rundt de forretningskritiske kjernefunksjonene, de som gir pengeflyt. Det blir enda mer kritisk at disse er strømlinjeformet og fungerer optimalt.

LEAN er viktigerer nå enn noensinne, det samme er systemene som understøtter hele drivlinjen til bedriften.


Bruk tiden til å vurdere markedet, bedriftens viktigste prosesser og underliggende løsninger

  • Hvordan reagerer markedet og hvordan gjenkjenne knekkpunktet når det snur?

  • Hva skal til for å forbedre disse? Kompetanse, teknologi, prosessforbedring?

  • Kan bedriften benytte standardløsninger?

  • Hvordan kan vi benytte tiden vi er inne i nå mest mulig optimalt?

  • Hva trenger bedriften i forhold til sparring og støtte?


Vi har god erfaring med å bruke Blue Ocean metodikk i forhold til forretningspotensialet. Den har 4 hovedelementer:

- Eliminere

- Redusere

- Øke

- Skape

De 3 første prosessene er med på å spisse eksisterende forretning.

Det siste punktet representerer nye tanker, nye kunder og ny forretning.


Vi tror verden vil se annerledes ut etter denne krisen, det vil gi utfordringer, men også muligheter for bedrifter og næringsdrivende. Å være passiv nå er den største faren.


Tiden for samarbeid, nytenking og endringsvillighet - den er nå!


Våre rådgivere har vært ute en vinterdag før, ta kontakt for et møte.

75 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle