Er konsulentbransjen i endring? -"Remote Work er den «nye normalen"

Oppdatert: 5. nov. 2020

Med innføring av nye teknologier og økende digitalisering av samfunnet generelt ser vi nå et arbeidsliv i endring på flere måter. Gjennom et økende fokus rundt delingsøkonomien er det flere selvstendige konsulenter og frilansere som gjør seg gjeldende på de ulike arenaene for konsulentbistand både nasjonalt og internasjonalt. Disse bygger sin Scrapbook med omhu, tilpasser seg lett, er selvstendige, tør stille spørsmål og utfordre normer og retnings-linjer. «Mangelen på talent» påvirker måten flere oppdragsgivere ser på muligheten for økt bruk av en mer fleksibel arbeidsstyrke. Behovet for den eksakte og riktige kompetansen blir viktigere enn utelukkende å være i stand til å arbeide fra samme lokasjon som resten av teamet.


Mer enn 59% av dagens arbeidsgivere gjør seg nå bruk av freelancere og kontraktsfestede fagspesialister. Det er en økning på hele 24% i fra 2017 og vi spår at det vil fortsette å øke kraftig i de kommende årene. Bruken av underleverandører inn i mot ulike prosjekter er stigende og vi ser økning i global konkurranse knyttet til spisse forespørsler som etterspør spisskompetanse for å bekle enkeltroller.


Trenden vi ser som resultat av dette i store deler av Europa (men også USA) er spisset fagkompetanse som representerer konsulentselskap som leverer remote spisskompetanse på tvers av selskaper og bedriftskulturer. En er ikke lenger bundet av å kunne gjøre prosjekt og oppgaver i egen by, men har hele Europa som nedslagsfelt. Personlig fremmøte ved prosjektoppstart for innkjøring og tilpasning til resten av gruppen noen uker ved oppstart. Siden føres dialog og utveksling gjennom moderne kommunikasjonsplattformer og periodevis oppmøte hos kunden ved behov.


Delfi Consultancy har over tid sett denne utviklingen komme og har lykkes i å etablere et internasjonalt nettverk for å kunne gjøre leveranser i tråd med modellen som er beskrevet over. Det har gitt selskapet en ekstra dimensjon og konkurransekraft som bidrar til å gjøre Delfi aktuell på nye og spennende arenaer som tidligere hadde et for "trangt nåløye". Sammen med våre lokalt ansatte bidrar dette til å gjøre oss attraktive for nye både lokale og internasjonale resurser.


Kjenner du deg selv igjen i deler av teksten må du gjerne ta kontakt for å høre mer om hva Delfi holder på med, og hvordan vi ser for oss fremtiden i et utfordrende og spennende arbeidsliv på tvers av landegrensene(!)185 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

©2021 by Delfi Data AS.