Delfi Digital - digitalisering for alle

Tidligere var det kun de store produksjonsbedriftene med de store budsjettene som hadde økonomi til digitalisering og forbedringsprosjekter. Slik er det heldigvis ikke lenger.
Skytjenester, standardisering og åpne koblinger mellom løsninger gjør slike prosjekter overkommelige for selv de små bedriftene.

"Men - hvorfor skal vi gå i gang med slike prosjekter? Det går da ganske greit her om dagen."


Det er et spørsmål vi får når vi er ute for å presentere Delfi Digital.


Vi mener det er spesielt 3 punkter som blir viktig- spesielt for de mindre bedriftene:

  • Endret globalt konkurransebilde gjør en konkurranseutsatt selv her oppe på berget

  • Andre premisser fra kunder og ansatte om moderne selvbetjening

  • Kundefokus og kostnadsfokus gjør at en stadig må utfordre egen forretningsmodell


Du har egentlig ikke noe valg.

Varer og tjenester vil bli produsert og omsatt langt mer effektivt enn tidligere, noe som legger grunnlag for reduserte kostnader og priser. Nye markeder og nye inntekts- og forretningsmodeller vil utvikles, det vil også nye måter å samhandle og drive forskning og innovasjon på. På samme tid vil digitaliseringen utfordre eksisterende samfunnsstrukturer, næringer og arbeidsformer. Slik sett har digitaliseringen både potensielle fordeler og ulemper, der en overordnet utfordring blir å skape nye og helst like produktive arbeidsplasser som erstatter dem som vil forsvinne.


Men HVA mener vi med digitalisering for produksjonsbedrifter og HVORDAN kan kundene gjennom dette få bedre konkurransekraft?


Digitalisering er rett og slett å nyttegjøre seg av ny teknologi for å bli mer lønnsom og effektiv, nettopp for å stå imot økende global konkurranse. Dessuten er det kjekt!

Det finnes ingen trylleformel. Hardt arbeid må legges ned og gamle rutiner vil måtte endres. Alt det gamle gode vil måtte sjekkes og vurderes, fra forretningsmodell til ferdig produkt.


Det som er godt nytt er at gjennom innføring av moderne løsninger og koblinger mellom systemer- vil en foreta en nøye gjennomgang av prosessene og gjennom løsningene ledes til bedre og mer effektive måter å produsere effektivt og får nye forbedrede oversikter.

Sentralt i vår digitaliseringsprosess står material og produksjonssystemer koblet mot økonomi, innkjøp, lager og logistikk. Kort fortalt handler det om å gjøre ting smartere, bedre og på en mer effektiv måte. LEAN er innebygget og måten vi tenker effektivisering på.

På denne måten kan bedriftene møte en økende global konkurranse og være forberedt fordi en har kontroll på alle viktige prosesser og kjenner kostbildet 100%.


Men uten fagfolk som guide gjennom prosjektet og en garanti for at det er ressurser som har erfaring og har gjort det før, forstår vi at kundene kan være skeptisk. Derfor har vi i Delfi Digital tatt inn de beste i klassen, konsulenter som kan produksjon koblet mot IT og økonomi. Fagfolk som ser hele bildet.


Vi starter ofte med disse spørsmålene:

  • Hva går du glipp av?

  • Hva er som er usikkert?

  • Hva er rett kompetanse?

  • Hva gjør andre?

  • Hva bør endres på, og hvor starte?


Delfi Digital har valgt å levere ferdige pakkeløsninger fra anerkjente leverandører. Tjenestene belastes AS A SERVICE - som abonnement. Kjapt, trygt og enkelt.


Trenger du en digitaliserings-guide? Vi har spisskompetanse!
137 visninger0 kommentarer

©2020 by Delfi Data AS.