2019 - omstilling farvel?

Godt nyttår!

Med stigende oljepris og økt aktivitet innen oljeservice merker vi økt aktivitet og vilje til å starte prosjekter, ansette eller leie inn kompetanse. Nå er det vel bare å kjøre på som før?

Innovasjon og omstilling har ikke samme fokus som for et par år siden - glemselskurven er bratt og lærdommen mange bedrifter fikk med fallende oljepris og sviktende markeder er forduftet. Eller er den det?


For å skape nødvendig konkurransekraft i dårlige tider må ledere ha en bevisst holdning til kontinuerlig omstilling i gode tider. Digitalisering er et nøkkelord hvor bedriftens nåværende systemer og prosesser settes i fokus og måles opp mot nåtidens teknologier og muligheter. Det er i godvær eventuelle hull i skuta kan tettes, motoren overhales eller nye deler monteres - ikke når stormen raser.


Digitalisering er det samme som modernisering av bedriften. Det krever en god plan og vilje til å gjennomføre de endringer som kreves. Her har ledelse og styre et ansvar.


Delfi har jobbet med endringsledelse og digitalisering siden 1987 og styrker i 2019 organisasjonen ytterligere for å kunne spisse leveransene innen digital modernisering hos eksisterende og nye kunder.

Delfi Digital blir et eget selskap som utelukkende skal fokusere på digitalisering av produksjonsbedrifter og levere pakkeløsninger som er tilpasset dette segmentet. Standard løsninger, integrasjoner, moderne grensesnitt gjennom dashboards og forutsigbare kostnader koblet med domenekunnskap og erfarne ressurser vil være nøkkelfaktorer.


Ta gjerne kontakt!


35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

©2021 by Delfi Data AS.