©2018 by Delfi Data AS.

Visjon 

Vi bygger en smartere verden

Misjon

Delfi leverer løsninger og ressurser som forbedrer viktige kundeutfordringer og gir kunden verdifulle konkurransefortrinn

Verdier

Vi er

           Dynamiske – Følger med, evner å omstille, dristige

           Effektive – Treffsikre, velprøvde, slagkraftige

           Lidenskapelige – Varme, engasjerte, begeistret

           Fremtidsrettet – Oppdaterte, aktuelle, digitale

           Initiativrike – Energiske, har handlingskraft, ivrige