top of page

OM OSS

"Building a smarter world"

Visjon 

Vi bygger en smartere verden

Misjon

Delfi digitaliserer kunden og skaper nødvendige konkurransefortrinn

Verdier

Dynamiske – Følger med, evner å omstille, dristige

Effektive – Treffsikre, velprøvde, slagkraftige

Lidenskapelige – Varme, engasjerte, begeistret

Fremtidsrettet – Oppdaterte, aktuelle, digitale

Initiativrike – Energiske, har handlingskraft, ivrige

Delfi er et IT-teknologiselskap som leverer produkter og tjenester til næringsliv og offentlig virksomhet.
I mer enn 30 år har Delfi bistått sine kunder med prosjekter og løsninger som tilfører økt konkurransekraft gjennom automatisering, digitalisering og effektiv utnyttelse og samt innsikt i store datamengder. Delfi har lang fagkompetanse og produkter som raskt tilpasses for å kunne løse kundenes utfordringer, øke kundens omsetning eller effektivisere kundens forretning.

bottom of page