Visjon 

Vi bygger en smartere verden

Misjon

Delfi digitaliserer kunden og skaper nødvendige konkurransefortrinn

Verdier

Dynamiske – Følger med, evner å omstille, dristige

Effektive – Treffsikre, velprøvde, slagkraftige

Lidenskapelige – Varme, engasjerte, begeistret

Fremtidsrettet – Oppdaterte, aktuelle, digitale

Initiativrike – Energiske, har handlingskraft, ivrige

©2020 by Delfi Data AS.