Det du trenger av økonomi for prosjekter

Hver prosjekt lever sitt eget liv - også økonomien, men har du kontroll?

SBS365 har nok økonomistyring til at prosjektøkonomien blir håndterbar - også for ikke-økonomer. Hvert prosjekt har sitt eget oversiktlige dashboard med en smart prosess som igjen har oppgaver. 

 • Vareplukk fra vare register - eller lag en vare on-the-fly

 • Lag en eller flere kalkyler

 • Lag ett eller flere tilbud

 • Sett opp ordre

 • Opprett innkjøp

 • Knytt til timer

 • Lag endringsordre

 • Lag fakturagrunnlag og send automatisk til ditt økonomisystem (Det er en integrasjonsmotor som fikser dette)

 

 

 

 

 

Fordelene med SBS 365 er:

 • Reduserer manuelle prosesser

 • Sparer tid og penger

 • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

 • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

 • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

 • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse

 • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

prosjekt1oppg
prosjekt1oppg

prosjekt1øko1
prosjekt1øko1

prosjekt1øko2
prosjekt1øko2

prosjekt1oppg
prosjekt1oppg

1/5