Med et salgssystem som støtter deg slik du naturlig jobber med kunder er uvurderlig.

Selv den beste kan glemme ting og tang...

Hvem følger opp når du er borte, hva er avtalt og når skal det skje?

Salg løser alt!

Hovedfunksjoner

  • Alle kunder og relasjoner importeres inn

  • Oppslag mot BRREG for opprettelse av nye / vask av eksisterende

  • Eget salgs Dashboard for dine kunder og prosesser

  • Leads og kunde-feedback prosess

  • All e-post korrespondanse lagres på kunden gjennom en smart kobling til e-post klienten

  • Avtaler, kontrakter og kontakter med automatikk for oppfølging

  • ISO og kvalitetsoppfølging på kunden

Dashboard er rollestyrt, bidrar til en effektiv arbeidsdag og at oppgaver ikke blir glemt

Spør oss om: 

©2021 by Delfi Data AS.