Med et salgssystem som støtter deg slik du naturlig jobber med kunder er uvurderlig.

Selv den beste kan glemme ting og tang...

Hvem følger opp når du er borte, hva er avtalt og når skal det skje?

Forretnings Håndtrykk

Salg løser alt!

Hovedfunksjoner

  • Alle kunder og relasjoner importeres inn

  • Oppslag mot BRREG for opprettelse av nye / vask av eksisterende

  • Eget salgs Dashboard for dine kunder og prosesser

  • Leads og kunde-feedback prosess

  • All e-post korrespondanse lagres på kunden gjennom en smart kobling til e-post klienten

  • Avtaler, kontrakter og kontakter med automatikk for oppfølging

  • ISO og kvalitetsoppfølging på kunden

Dashboard er rollestyrt, bidrar til en effektiv arbeidsdag og at oppgaver ikke blir glemt

crm1.png
microsoft-powerapps.png
SharePoint-logo.png
Microsoft-Power-BI-logo1.png

Spør oss om: 

o365.png
xledgerDocument.png
tripletex1.png