SBS365

Et moderne, kraftig og skybasert forretningsprosess-system

SBS 365 – Shared Business System er ERP system utviklet av LEVEL Digital. SBS er et moderne, kraftig og skybasert system, som gir deg full kontroll over din bedrifts prosjekter. SBS er ett fullstendig system som gir deg oversikt over alle prosesser i virksomheten, fra tilbud til ferdigstillelse av prosjekt, og innsikt i virksomhetens avtaler og kontrakter, verdier og eiendeler, lagerbeholdning, økonomi og CRM.

SBS lar deg følge utviklingen av dine arbeidsprosjekt, og hvilke ressurser som blir brukt til hva. SBS lar deg fordele ressurser og arbeidsoppgaver, se hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvordan progresjonen er innenfor hver oppgavene. SBS lar hvert enkelt medlem i prosjektgruppen loggføre sin progresjon i prosjektet, antall timer brukt på hva og antatt ferdigstillelse av oppgaver.

SBS har en egen CRM modul som enkelt gir deg oversikt over dine kunder, og kommunikasjon mellom din virksomhet og dine kunder. Finn kontaktpersoner, se hvilke tilbud som er gitt, produkter som er bestilt og hvilke som er levert. Les mer om SBS sin CRM-modul her.

SBS har en egen modul for bestilling av elektriske komponenter, som enkelt lar deg sammenligne pris mellom forskjellige leverandører, basert på artikkelnummer. SBS sin prissammenligningsmodul er spesielt egnet for industri innen automatisering og andre virksomheter som benytter seg av elektriske komponenter i sin produksjon.

 

Lederapp

Informative dashboard har blitt et viktig verktøy for ledere i en digital hverdag. Å kunne få en enhetlig oversikt over de viktigste parametere og på den måten ta pulsen på bedriften blir et viktig styringsverktøy når tempo er høyt og prosjektene mange. Med SBS365 som bedriftens hovedsystem benytter de ansatte smarttelefon, nettbrett eller PC i sin daglige jobb for på den måten bidra til datainnsamling gjennom sjekklister, prosjektprogresjon, avviksrapportering, tilbud, timeføring eller uttak av utstyr m.m.

Lederappen i SBS365 løfter viktige styringsdata ut av systemet og presenterer i ryddige seksjoner i dashbordet slik at ansvarlig leder enkelt kan se status på oppgaver og milepæler, hvor det er problemer for så å raskt adressere utfordringen. Lederappen er også interaktiv slik at en kan åpne nye oversikter, battleboards og snarveier til sentral informasjon om prosjekter og aktiviteter i sanntid

 

Fordelene med SBS 365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser

  • Sparer tid og penger

  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse

  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på

©2021 by Delfi Data AS.