©2018 by Delfi Data AS.

Delfi Consultancy AS

Delfi Consultancy AS er et heleid datterselskap av Delfi AS. Delfi har gjennom 30 år levert produkter og tjenester til fornøyde kunder.

Vi har mange kvalifiserte og dyktige konsulenter både som faste ansatte og i vårt vidtrekkende nettverk. Ved siden av å ha lengre engasjement i olje og gass sektoren, har vi mange leveranser knyttet til offentlig virksomhet i tillegg til generelt næringsliv forøvrig.

Delfi Consultancy vokser og ser kontinuerlig etter fagspesialister innen utvikling, integrasjon, drift, prosjektledelse og smart teknologi.

Vi har flere løpende prosjekter innen smart teknologi, big-data og smarte-byer – fremtiden er her! Delfi Consultancy dekker flere kompetanseområder innen IT administrasjon og drift. Vi har svært erfarne utviklere, prosjektledere, nettverk- og infrastruktur konsulenter, samt spisskompetanse innen rådgivning og innovasjon.

Hvorfor Delfi Consultancy

 •  Bedre tilrettelagte tjenester og oppfølging

 •  God forretningsforståelse

 •  Omfattende IT-kompetanse

 •  Utvikler av produkter og tjenester for globale markeder

 •  Nytenkende og innovative

 •  Spisskompetanse innen programvareutvikling og integrasjoner

 •  Over 30 års erfaring med innovasjon og entreprenørskap


 

Alt blir Digitalt

 •  Digitalisering kjenner ingen grenser

 •  Nye forretningsmodeller må lages

 •  Ansvarliggjøring og delegeringsprosesser endres

 •  Nye utfordringer og raske endringer tvinger bedriftene til å endre seg

 

“Hele verden blir digital, og før eller senere vil alle kommersielle, industrielle og tjenesteytende sektorer, offentlig og privat, være digitalt omgjort”

 

Gartner

Vi er registrert i: