Ta vare på dine ansatte

HR funksjonene styres av tilgangskontroll i SBS365

Det er kun ledere med tilgang som kan se denne type data.

 • HR modulen inneholder ansatte med nødvendig data

 • Godkjenning av timer og fravær

 • Godkjenning av søknader om fri

 • Kompetanse og sertifikater

 • Medarbeidersamtalemaler

 • Styrende dokumenter og prosedyrer

HR.png

Fordelene med SBS 365 er:

 • Reduserer manuelle prosesser

 • Sparer tid og penger

 • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

 • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

 • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

 • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse

 • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på