Dashboard

Hva er status for dagens oppgaver?

 Ditt dashboard gir deg et sanntidsbilde!

Hovedfunksjoner

  • Oversikt over prosjektoppgaver som du har ansvar for

  • Alle prosjekt som du er medlem av

  • Dine tasker, eller gule lapper - med varsling og frist

  • Hvem er borte fra arbeidet

  • Snarveier til andre funksjoner

  • Mobiltelefon Dashboard

Dashboard er rollestyrt, bidrar til en effektiv arbeidsdag og at oppgaver ikke blir glemt

Personlig Dashboard

Salgs

Dashboard

Prosjekt

Dashboard

Leder

Dashboard

Spør oss om: 

©2021 by Delfi Data AS.