Dashboard

Hva er status for dagens oppgaver?

 Ditt dashboard gir deg et sanntidsbilde!

speedometer.jfif

Hovedfunksjoner

  • Oversikt over prosjektoppgaver som du har ansvar for

  • Alle prosjekt som du er medlem av

  • Dine tasker, eller gule lapper - med varsling og frist

  • Hvem er borte fra arbeidet

  • Snarveier til andre funksjoner

  • Mobiltelefon Dashboard

Dashboard er rollestyrt, bidrar til en effektiv arbeidsdag og at oppgaver ikke blir glemt

dashboard1.png

Personlig Dashboard

crm1.png

Salgs

Dashboard

prosjekt1.png

Prosjekt

Dashboard

lederadapp1.PNG

Leder

Dashboard

microsoft-powerapps.png
SharePoint-logo.png
Microsoft-Power-BI-logo1.png

Spør oss om: 

o365.png
xledgerDocument.png
tripletex1.png