Full kontroll på alle avtaler

Avtaleoppfølging

SBS 365 sin avtalemodul samler alle kontrakter og avtaler på ett sted. Modulen fungerer som en elektronisk avtaledatabase som alltid er tilgjengelig og søkbar. Modulen har en fleksibel struktur som lar deg bestemme hvem i virksomheten som skal ha innsyn i hvilke kontrakter og avtaler. I tillegg vil du varsles når avtaler er i ferd med å gå ut eller skak fornyes

 

 

 

 

Dette gjør at en ikke er avhengig av enkeltpersoner i organisasjonen for å få innsikt i hvilke avtaler og kontrakter som er inngått. SBS 365 gir deg full oversikt over alle forpliktelser bedriften har ovenfor kunder og leverandører, og sikrer at all informasjon som er nødvendig for å drive virksomheten effektivt er tilgjengelig til enhver tid, for alle som har behov for den.

Med SBS 365 sin avtalemodul kan du raskt hente inn alle fremtidige forpliktelser bedriften har, du gis varslinger ved oppsigelser og fornyelser av avtaler, og for betalingsfrister. Med full oversikt over alle kontantstrømmer knyttet til avtaler med kunder og leverandører, forenkles budsjetteringsprosessen til bedriften.

Fordelene med SBS 365 er:

  • Reduserer manuelle prosesser

  • Sparer tid og penger

  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

  • Enklere å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

  • Oversikt over prosjekt, fra aksept til leveranse

  • Lettere å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på