Kompetanse

Delfi Consultancy har et godt fagmiljø med kompetanse innen en rekke områder

Prosjekt
Prosjektledelse
Driftsstøtte
Integrasjon
Systemutvikling
Programvare
Rådgivning og innovasjon
IT Business Analytics


Systemutvikling

Delfi har utviklet systemer innenfor mange forskjellige bransjer, her kan nevnes:

Cabinweb - Administrasjon av firmahytter med over 120 000 brukere
EMPREDA - Kontroll- og beredskapssystem for offshoreinstallasjoner og skip.
HGA - Gassdispatching / salgsadministrasjon for Norske Shell.
LogProg - Prognosesystem for LNG-logistikk for Skangass.
Skiftplan - Administrasjon av skiftplaner på oljeinstallsjoner for bl. a. Statoil.
Samba - Integrasjon av Geodata for Oljedirektoratet.
MarinaWeb - Administrasjon av småbåthavner.
ParkingWeb - Administrasjon av parkeringsplasser.
SPTS - Administrering av all rørledningsinformasjon i Nordsjøen for Statoil.
FDVU - Forvaltning, drift og vedlikehold av Forsvarets 22 000 bygninger.
Delfi Consultancy Mission


IT Business Analytics

Delfi har gjennom flere prosjekter utviklet bedriftsstøttesystemer. Disse tilgjengeliggjør enhetlig informasjon på tvers av bedriftens forretningsenheter.
Våre konsulenter samler inn, tar vare på og setter sammen data fra flere kilder. Dette gir ny beslutningsstøtte til hele organisasjonen. Noen av bruksområdene er standard og ad hoc rapportering, automatisk beslutningsstøtte, planlegging, målstyring eller til analyseformål som for eksempel trendanalyse og prediksjon av en utvikling fremover.
Våre konsulenter skaper løsninger som bidrar til å sikre at IT og tilhørende prosesser understøtter din forretning optimalt. Gjennom IT Business analytics vil avdelinger og medarbeidere arbeide bedre sammen. Kommunikasjonen blir forbedret, og nye og strømlinjeformede prosesser skaper økt verdi og konkurransekraft.


Innovasjon i Delfi

Delfi har gjennom 30 år levert produkter og tjenester hovedsakelig knyttet til olje og gassvirksomheten i regionen. Dette har resultert i langsiktige kundeforhold og mange kreative løsninger.
For å møte nye krav og behov knyttet til teknologiskiftet har Delfi igangsatt egne innovative prosjekter som skal sikre behørig kompetanse og aktualitet til morgendagens markeder.
Av satsinger kan vi nevne vårt Smart-konsept hvor vi sammen med partnere leverer teknologi og løsninger som passer inn et digitalisert og informasjonsdrevet samfunn. Vår visjon - "Building a smarter world" realiseres i konkrete handlinger hvor vi tar posisjon som et innovativt, agilt teknologiselskap med tilhørende konsulenttjenester.


Kan vi hjelpe deg, eller ser du etter et spennende miljø du kan utvikle deg i?