Hvorfor Delfi Consultancy

Bedre tilrettelagte tjenester og oppfølging
God forretningsforståelse
Omfattende IT-kompetanse
Utvikler av produkter og tjenester for globale markeder
Nytenkende og innovative
Spisskompetanse innen programvareutvikling og integrasjoner
Over 30 års erfaring med innovasjon og entreprenørskap


bg

Alt blir Digitalt

Digitalisering kjenner ingen grenser
Nye forretningsmodeller må lages
Ansvarliggjøring og delegeringsprosesser endres
Nye utfordringer og raske endringer tvinger bedriftene til å endre seg

“Hele verden blir digital, og før eller senere vil alle kommersielle, industrielle og tjenesteytende sektorer, offentlig og privat, være digitalt omgjort”


Gartner

Våre kunder og partnere