Delfi i media

Delfi har vært framme i media den siste tiden, både i aviser, fagblader og på TV. Vi samlet noen artikler og videoer, du kan gå til siden ved å klikke her!