Delfi er et IT-teknologiselskap som leverer produkter og tjenester til næringsliv og offentlig virksomhet.
Delfi bistår sine kunder med løsninger som tilfører økt konkurransekraft gjennom automatisering, digitalisering og effektiv utnyttelse av store datamengder. Delfi har kompetanse og produkter som tilpasses for å kunne løse kundenes utfordringer, øke kundens omsetning eller effektivisere kundens forretning.

Delfi organisasjon

Building a smarter world

Delfi AS

Med innovasjon som bærebjelke leverer Delfi konsernet løsninger som understøtter og forbedrer viktige samfunnsutfordringer.

Delfi Consultancy AS

Vår kompetanse skaper merverdi for våre kunder og vi lever daglig opp til våre verdier som positive, redelige, lagspillere.

Delfi Care4it AS

Vi skaper problemfrie IT-hverdager slik at kundene kan konsentrere seg om egen verdiskaping. Vi er nysgjerrige, utforskende og stolte av å levere forutsigbarhet og kvalitet.

Delfi Smart

Delfi Smart bistår interne og eksterne innovasjonsprosesser for å identifisere fremtidsrettede produkter og tjenester. Vi avdekker markeds og vekstmuligheter- og styrker din markedsposisjon for å skape nye verdier.