Fra smart olje til smart by

Sammen med kommunene Stavanger, Gjesdal, Sandnes og forskningsmiljøet hos IRIS og ved UiS lanserer Delfi og Petrolink satsningen OIL2CITY. Det er et konsept hvor organisatoriske og teknologiske løsninger fra oljenæringen overføres til produkter og tjenester for smarte byer. Dette kommer regionens kommuner og deres innbyggere til gode. Konseptet ble presentert på ONS 2016, er omtalt i magasinet Teknologioverføringer som utgis av Norsk Olje og Gass, og har fått presseomtale og innslag fra TV Vest

IKR, interkommunalt responssenter

Stavangerregionen ønsker å ta grep for å utvikle Norges første interkommunale responssenter (IKR) for effektiv samdrift av framtidens kommuner. Samhandling og integrerte operasjoner har revolusjonert oljeindustrien de siste 15 år med nye tekniske løsninger og samarbeid mellom disipliner for bedre effektivisering og økonomiske gevinster. Denne kompetansen og erfaringen kan også benyttes på land.

Å smart-koble hele byer er et enormt prosjekt, derfor må en tenke faser – men med en helhetlig tanke og standarder som samlet kan være elementer i en totalløsning. Piloten for IKR-løsninger er rundt mobilitet og skal hjelpe til med å strukturere, analysere og presentere nær-sanntidsdata og historiske data for mobilitet, transport og bevegelsesflyt i regionen. IKR skal kunne tolke innkommende data og presentere dette nøkkelpersonell i driftssenter og videre til andre aktuelle informasjonsflater som smarttelefoner, skjermer og skilt. For å få til dette må det innhentes store mengder data fra blant annet teleoperatører, Statens vegvesen, NSB, Kolumbus, bompengeselskap, satellitt etc. som igjen behandles for å gi verdifull informasjon til aktørene. Prosjekt for å benytte mobildata er alt startet. Les mer om Maptrends

I de videre faser vil data åpnes og gi private aktører tilgang til kilder som tidligere var stengt og vi kan sy sammen nye løsninger som dekker fremtidens behov for sanntidsinformasjon, planlegging av reiser, parkering, offentlige og private samkjøringsalternativer.

Siloene må rives

Erfaringer fra oljeindustriens viser at siloene må rives mellom disipliner og fagmiljøer. Dette for å oppnå ønsket effekt om effektiv samhandling. Vi har som mål og etablere Norges første IKR for effektiv samdrift av flere kommuner, med felles løsninger for avdelinger og etater, og ikke minst andre naturlig tilhørende enheter som daglig betjener samfunnet og dets borgere. På veien dit skal vi revolusjonere Norges kommuner ved hjelp av smartteknologi, digitalisering og metoder for effektive arbeidsprosesser.

Stavanger, Sandnes og Gjesdal kommenterer:

“I OIL2CITY-prosjektet ligger en rekke aspekter med høy relevans for kommunen. Vi ser frem til et nyttig samarbeid og vi ser stor verdi av å benytte oljeteknologi, erfaringer og arbeidsmetoder. I neste omgang kan dette bidra inn i utviklingen av en mer kostnadseffektiv drift av kommunens tjenestetilbud til det beste for våre innbyggere.”

Enablerhub

Selskapene Delfi Data, Petrolink og Roxel fikk ideen om å opprette EnablerHub våren 2016. Filosofien er at EnablerHub skal være et nav for leveranser til det offentlige, og gjennom partnere levere komplette løsninger til det offentlige og private markedet. Enablerhub tilbyr et sentralt punkt for kunder som ønsker totale smartby-løsninger. EnablerHub skal også ha som målsetning å være en sterk bidragsyter til at regionen blir et internasjonalt fyrtårn for smartbyer. IKR er sentralt i denne tanken og målet er å fronte en Arena-klynge med dette spissede konseptet. Les mer om Enablerhub.

I Rettedals ånd har vi en unik mulighet til å sørge for at det er Stavanger og OIL2CITY som blir det globale midtpunkt for synergier mellom oljeteknologi og smarte byer.